Vijf oplossingen voor het huidige PFAS-probleem

Het Expertisecentrum PFAS heeft vijf oplossingen uitgewerkt om de huidige knelpunten rondom baggeren en grondverzet weg te nemen. 

Lees de publicatie:  pdfVijf oplossingen voor het huidige PFAS-probleem