Kennisdelen over persistente en toxische bodemvervuilers

WELKOM

Het expertisecentrum PFAS is een initiatief van Witteveen+Bos, TTE Consultants en Arcadis. De samenwerking is in 2012 opgezet omdat deze bureaus signaleerden dat stoffen zoals PFOA en PFOS in toenemende mate een probleem zijn voor het milieu. Deze twee stoffen zijn een voorbeeld van een veelomvattende stofgroep, genaamd de PFAS (de Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen). Tot deze stofgroep behoren meer dan zesduizend individuele stoffen, die volgens wetenschappelijke inzichten zeer schadelijk zijn voor het bodem- en watersysteem, met uiteindelijk effecten op de mens.

Het Expertisecentrum PFAS is opgericht om kennis en informatie over deze stoffen te delen. Hierbij richten gaat het om technische kennis (hoe te onderzoeken, welke veldwerk en analyse methoden gebruiken, etc), toxicologische kennis, juridische en beleidsmatige kennis en kennis over potentiële saneringstechnieken of een aanpak volgens andere oplossingen.

Daarnaast ontwikkelt het Expertisecentrum PFAS samen met haar deelnemers nieuwe kennis en draagt ze bij aan het delen van deze kennis. Dat gebeurt via deze website, het organiseren van symposia of het rapporteren van projectresultaten.

Met dit initiatief nodigen wij iedereen in de keten uit om hieraan bij te dragen. Zo kunnen we gezamenlijk bepalen op welke manier de problemen met stoffen zoals PFOS en PFOA, maar ook alle andere aanverwante ‘emerging contaminants’, te beheersen en te beheren zijn. Daartoe dient het Expertisecentrum PFAS.


HANDELINGSKADER VOOR PFAS GEPRESENTEERD IN DORDRECHT

Op 25 juni wordt het handelingskader voor PFAS gepubliceerd. Dit handelingskader PFAS wordt tijdens een symposium in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, overhandigt aan de gemeente Dordrecht.

PFAS is een stofgroep waaronder de stoffen PFOS, PFOA en GenX vallen. Voor het omgaan met deze 'opkomende stoffen' in de bodem is door het Expertisecentrum PFAS in opdracht van de gemeente Dordrecht een handelingskader opgesteld. Dit kader beschrijft hoe op een praktische wijze omgegaan kan worden met deze stoffen in grond en grondwater. Het handelingskader is tot stand gekomen in samenwerking met vele overheden en mede dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op het symposium wordt dit handelingskader gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Rik van der Linden.

Toenemend probleem
De kennis over PFAS-stoffen in de bodem is nog redelijk onontgonnen. Het Expertisecentrum PFAS is daarom op initiatief van Witteveen+Bos, TTE Consultants en Arcadis in 2012 opgericht. Deze ingenieursbureaus signaleerden dat stoffen zoals PFOA en PFOS in toenemende mate een probleem zijn voor het milieu. Deze twee stoffen zijn een voorbeeld van een veelomvattende stofgroep, genaamd de PFAS (de Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen). Daartoe behoren meer dan zesduizend stoffen, die volgens wetenschappelijke inzichten schadelijk zijn voor het bodem- en watersysteem.

Kennis delen
Het Expertisecentrum PFAS is opgericht om kennis en informatie over deze stoffen te delen. Het gaat om technische kennis (hoe te onderzoeken, welke veldwerk en analyse methoden gebruiken, etc), toxicologische kennis, juridische en beleidsmatige kennis en kennis over potentiële saneringstechnieken of een aanpak volgens andere oplossingen. Het Handelingskader PFAS en het symposium zijn manieren om die kennis te delen. Daar is duidelijk behoefte aan; de teller staat inmiddels al op 200 aanmeldingen.

Gezonde leefomgeving
Wethouder Rik van der Linden: “De gemeente Dordrecht richt zich in het dossier Chemours naast het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen, ook op het ontwikkelen van kennis over dergelijke stoffen en voor zover noodzakelijk het aanpakken van de gevolgen van het vrijkomen van schadelijke stoffen. Dit doen we in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en het voorkomen van dit soort situaties in de toekomst. Onze betrokkenheid bij het Expertisecentrum PFAS past daar goed bij.”

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum PFAS.


block_image3.jpg

Handelingskader PFAS

Download het Handelingskader PFAS en de bijbehorende achtergronddocumenten via onderstaande links.

Nieuws

Lees hier de laatste ontwikkelingen rondom PFAS

Achtergrond-informatie

Met factsheets en presentaties over PFAS

Presentatie: Bemonsteren van PFAS in Nederland

Op 14 december gaf het Expertisecentrum PFAS een presentatie over het bemonsteren van PFAS in Nederland.

Richtlijn bemonstering en analyse van PFAS

Het Expertisecentrum PFAS heeft een richtlijn opgesteld voor het bemonsteren en analyseren van PFAS in grond en grondwater.

Factsheets PFOS/PFOA

Meer over PFOS/PFOA