1. Voor PFAS (per- en polyfluoralkyl stoffen) zijn op dit moment geen duidelijke, officiële interventiewaarden voorhanden. De huidige ad-hoc interventiewaarden uit de RIVM-rapporten uit 2016 voor PFOS en uit 2018 voor PFOA zijn achterhaald door de recente publicatie van risicogrenzen voor PFAS. Voor een goede inschatting van risico’s en saneringsnoodzaak bij historische gevallen is behoefte aan goed onderbouwde toetsingswaarden op interventiewaardeniveau.

  De maatgevende risicogrenswaarden zijn op een enkele uitzondering na inmiddels bekend en de methodiek van het afleiden van interventiewaarden ligt eveneens vast (NOBO 2008). Als Expertisecentrum PFAS hebben we op basis van deze methodiek het interventiewaardeniveau of het indicatieve niveau voor ernstige verontreiniging (INEV) voor PFOS, PFOA en GenX afgeleid. (Expertisecentrum PFAS, 17 oktober)

  Lees meer: expertisecentrumpfas.nl

 2. Gemeenten moeten direct actie ondernemen om de vervuiling met PFAS op hun grond in kaart te brengen, zodat afgegraven grond weer naar gronddepots vervoerd kan worden. Dat zegt belangenvereniging Transport- en Logistiek Nederland (TLN). Volgens TLN weten overheden zich geen raad met de PFAS-regels. (Binnenlands Bestuur, 17 oktober)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 3. De kunstgrasbranche neemt de signalen over Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat giftige PFAS-stoffen in de vezels van kunstgras zijn aangetroffen serieus, maar vindt dat het niet nodig is om ongerust te worden. ,,Die stofjes zitten ook in Tefal-pannen en daar eten we al tientallen jaren uit. Bovendien controleert het RIVM het kunstgras regelmatig.” (De Stentor, 17 oktober)

  Lees meer: destentor.nl

 4. In welke producten zijn de onverwoestbare chemische PFAS-stofjes allemaal verwerkt? Dat laat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitzoeken. GroenLinks wil bovendien van de minister weten of de giftige stoffen, die in de bouwwereld in Oost-Nedeland voor grote problemen zorgen, in kunstgrasvelden voorkomen. (De Stentor, 14 oktober)

  Lees meer: destentor.nl

 5. Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben de regels voor de hoeveelheid PFAS voor grond aangepast en hiermee lijkt er naast stikstof nog een probleem te ontstaan voor de woningbouw in Zuidplas. (Gouwe IJssel Nieuws, 14 oktober)

  Lees meer: gouweijsselnieuws.nl