Archief Nieuwsberichten


29 maart 2017

De gemeente Dordrecht heeft een consortium bestaande uit Witteveen+Bos, Arcadis, TTE Consultants en het RIVM opdracht gegeven een Handelingskader voor PFAS op te stellen.

Gezien de problematiek in Dordrecht, ontstaan door de uitstoot van PFOA in het verleden, heeft de gemeente belang bij een handelingskader.

Stoffen binnen de groep van PFAS (Per- and PolyFluorAlkyl Substances) worden ook wel ‘Opkomende stoffen’ genoemd: ze zijn grootschalig toegepast, zijn breed verspreid in het milieu, en toch is er nog veel onduidelijkheid wat betreft toxiciteit, verspreiding, normering, beleid en mogelijke oplossingen. Deze onduidelijkheid leidt tot maatschappelijke onrust en stagnatie bij ruimtelijke ontwikkelingen.

PFAS zijn breed toegepast, onder andere in blusschuim, regenkleding en als oppervlaktebehandeling in de metaal-, papier- en textielindustrie.

Nationaal en internationaal staan vooral de individuele stoffen PFOS en PFOA volop in de belangstelling. In Nederland is PFOA gebruikt nabij de teflonproductiefabriek in Dordrecht, PFOS kwam op Schiphol en andere locaties voor waar met blusschuim is gewerkt. Het gebruik van deze stoffen is daar inmiddels verboden.

Om de onduidelijkheid weg te nemen is het onderzoek ‘Handelingskader PFAS’ gestart. Het doel is het opstellen van een praktijkdocument dat ervoor gaat zorgen dat we in Nederland wéten wat we moeten doen en laten, als PFAS in de bodem of het grondwater wordt aangetroffen.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het Meetprogramma. Tot nu toe hebben acht instanties 23 ‘PFAS-verdachte’ locaties aangemeld waar onderzoek wordt gedaan naar het voorkomen van PFAS in grond en grondwater. De deelnemende instanties hebben ook zitting in de klankbordgroep. Ook andere instanties kunnen zich nog melden om deel te nemen aan het meetprogramma en het onderzoek.

Het handelingskader PFAS zal naar verwachting eind 2018 gereed zijn. Achtergrondinformatie, de voortgang van het onderzoek en de tussenresultaten worden gepubliceerd op de website van het Expertisecentrum PFAS: www.expertisecentrumpfas.nl

Voor vragen over het onderzoek of PFAS in het algemeen kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum PFAS. De contactpersonen staan vermeld op de website.

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht

Uitvoerende partijen: Witteveen en Bos, TTE Consultants, Arcadis en RIVM

Meetprogramma: Gemeente Dordrecht, Katwijk, Tilburg, Amsterdam, RVB, DCMR, Provincie Drenthe en Provincie Groningen.