Het Expertisecentrum PFAS organiseert zo nu en dan symposia en andere bijeenkomsten voor kennisuitwisseling. De partners van het Expertisecentrum vertellen daarbij vanuit hun expertise over PFAS-gerelateerde en andere relevante onderwerpen. Deze presentaties stellen wij hierbij beschikbaar:

Symposium van 17 februari 2016


Symposium van 23 juli 2013

Factsheets PFOS/PFOA

De feiten over PFOS/PFOA op een rij